Intrastat

Po vstupu do Evropské unie dne 1. května 2004 odpadla mnoha firmám povinnost předkládat celní doklady při vývozu a dovozu zboží z členských států Evropské unie.

Co je Intrastat

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení, apod.).

Kdo vykazuje údaje

Povinnost vykazovat údaje pro Intrastat mají společnosti, které překročí tzv. asimilační (hodnotový) práh. Pro odeslání zboží je stanoven limit 8 milionů Kč za 1 rok, pro přijetí zboží 8 milionů Kč za 1 rok. Výkaz může za firmu vyplnit jiný subjekt jako její zástupce (na základě mandátní smlouvy).

Co je předmětem Intrastatu

Jak odevzdat data

Data předává společnost nebo její zástupce místně příslušnému celnímu úřadu jednou měsíčně, nejpozději ve 12. pracovní den měsíce následujícího po vykazovaném období v souhrnném hlášení.

Proč Intrastat od naší společnosti

Co od Vás budeme potřebovat

Pokud dostaneme Vaši důvěru, zajistíme Vám nejen zpracování a odeslání Interstatu, ale také veškerou komunikaci s celním úřadem a Vy se nebudete muset o nic starat.